Seasigns Nederland

Wij bieden u een volledige manier van onderwater communicatie. U kunt via deze website gratis een uitgebreide selectie van deze gebarentaal bestuderen en op deze manier krijgt u het praten onderwater zo onder de knie! Wanneer u de gehele basis van deze taal wilt leren dan kunt u binnenkort het “Handboek voor onderwater communicatie” via onze website bestellen.

Geïnspireerd door Suzanne Kiffman, oprichtster van SeaSigns, die het van groot belang achtte via gebarentaal te communiceren, is de Nederlandse editie ’onderwater communicatie’ tot stand gekomen. Een volledige cursus, ontwikkeld door SeaSigns Nederland, met het doel om duikers op alle niveaus van vaardigheden te voorzien om onder water te communiceren.

Hierdoor zal het plezier en de veiligheid verbeterd worden. Niet alleen voor de dove of slechthorende duiker, maar voor alle duikers. SeaSigns is erkend als een speciale cursus door PADI, SSI, SDI, NAUI, YMCA, Sneep en IAHD, aanbevolen door HSA.

Dit maakt SeaSigns het populairste en meest gebruikte communicatiesysteem in de duikindustrie. Met SeaSigns kunt u onderwater praten tijdens het duiken!


Disclaimer

Alle onderwater activiteiten en activiteiten die hiermee in verband staan, worden als gevaarlijk en riskant beschouwd. Hier heeft men goede training, begeleiding en uitvoering voor nodig. De Onderwater communicatie’ editie is alleen voor het gebruik bij demonstraties. De schrijver van deze cursus is niet verantwoordelijk voor mensen die de tekens verkeerd gebruiken of interpreteren. Dit geldt onder alle omstandigheden.

Copyright 2016
Niets uit deze uitgave / website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Verzoeken aan de uitgever voor toestemming van dupliceren moeten geadresseerd worden aan: SeaSigns Nederland.